APK ParnasSys en de Actualiteitscheck; Ken en benut de mogelijkheden

Zoals een auto periodiek onderhoud nodig heeft, heeft het gebruik van ParnasSys dat ook voor de meeste gebruikers. Ken je alle ‘knopjes en functies’? Ben je op de hoogte van de mooie mogelijkheden die de maandelijkse releases hebben geboden en gaan bieden? Ben je ervan overtuigd dat je ParnasSys optimaal benut om je onderwijs, leerlingenzorg, kwaliteitszorg, onderlinge communicatie en ouderbetrokkenheid vorm te geven? Van harte welkom op een APK-bijeenkomstof bij een actualiteitscheck. Dat kan in Gouda of Deventer, of op je eigen school of binnen je regio als je het als bestuur, stichting of samenwerkingsverband organiseert.

Een APK is menugestuurd. Dat bekent, dat er op de agenda een ‘menu’ met onderwerpen staat waaruit de cursisten kiezen; dit gebeurt dan in overleg met elkaar. Een APK kan een dagdeel beslaan; dan is het aantal onderwerpen dat aan de orde kan komen beperkt. Maar een APK kan ook een hele dag zijn; dan kunnen er meer onderwerpen besproken worden en in de praktijk uitgeprobeerd worden.

 • Startscherm en Groepskaart
 • Adaptief toetsen –inspectie - eindtoets
 • Parro + Leerkracht-app
 • Leerlijnen – Jonge Kind en Hoogbegaafdheid
 • Privacy - AVG
 • Complexe gezinssituaties
 • Verzuimregister
 • UWLR-koppeling-methodetoetsen
 • ZIEN!- monitoring sociale veiligheid
 • ZIEN! – vernieuwde schermen +   Leerlingvragenlijst
 • Gynzy verwerkingssoftware    
 • DULT-koppeling
 • Digitaal rapport
 • Vragenlijsten
 • Het ouderportaal
 • ParnasSys|WMK en ParnasSys|Ultimview
 • OGW en overzichten
 • Dynamische overzichten
 • Ontwikkelingsperspectief (OP)
 • Kennisportaal    en Kindkans
 • ParnasSys 0-4 jaar
 • ParnasSys|Mijnschoolplan-Mijnschoolteam

De volgende APK’s staan gepland:

Wil je liever een APK bijwonen op een andere datum of in jouw regio een APK organiseren? Neem dan contact met ons op via info@parnassys-academie.nl.

Een Actualiteitscheck is vraaggestuurd. Dit betekent dat de onderwijsadviseur samen met de directeur en de ib’ers rechtstreeks gaan werken in de ParnasSys-omgeving van de school. Alle vragen kunnen dan gesteld worden; adviezen, tips en mooie mogelijkheden worden door de onderwijsadviseur/trainer gegeven. Zo’n sessie duurt meestal 1,5 uur en is met één school.

Voor samenwerkingsverbanden ib-netwerken, en dergelijke kunnen we één of meer dagdelen komen, waarbij bijvoorbeeld drie scholen ’s morgens en drie scholen ’s middags worden ingepland.

Interesse? Bezoek de website van onze ParnasSys Academie voor meer info over APK ParnasSys of Actualiteitscheck. Selecteer onderaan deze pagina als onderwerp: APK en Actualiteitscheck.