De nieuwe resultatenkoppeling; wat doet deze wel en wat niet?

Wat doet de nieuwe resultatenkoppeling?
In het afgelopen anderhalf jaar zijn wij druk bezig geweest om met alle uitgeverijen in het primair onderwijs de landelijke ‘UWLR’(Uitwisseling Leerling- en Resultaatgegevens)-standaard uit te breiden. Het doel was om de koppeling passend te maken voor diverse gebruiksscenario’s van verschillende uitgevers en LAS-sen.

De belangrijkste wijziging is dat de UWLR standaard nu een duidelijk onderscheid maakt tussen het versturen van een score en de daarbij behorende waardering en het versturen van een schoolcijfer. In het onderstaande stuk wordt deze wijziging nader toegelicht.

Cijfers en hun functies

Cijfers (resultaten) hebben verschillende functies. Een cijfer dient als signaal dat een leerkracht zijn onderwijs wel of niet moet bijsturen. Een cijfer kan ook gebruikt worden als een waardering, oftewel een beoordeling. Soms worden beide functies van een cijfer gebruikt, soms wordt er slechts één van de functies gebruikt. In ParnasSys worden beide functies gebruikt: het digitaal rapport toont cijfers ter waardering, terwijl met de toetsoverzichten met name de signalerende functie van cijfers wordt gebruikt.

Wie bepaalt het schoolcijfer?

Of men een toetsresultaat mag gebruiken ter waardering, is punt van discussie onder uitgeverijen. Met name het punt of een resultaat mag meetellen als schoolcijfer (een cijfer, uitgezet op een 10-puntschaal, dat meetelt voor het rapportcijfer).
Uitgeverijen ontwerpen toetsen, waarbij de resultaten primair een signalerende functie hebben. In ParnasSys is van resultaten echter ook een beoordelend resultaat af te leiden, om in een digitaal rapport te gebruiken. Parnasys zet het toetsresultaat dan om naar een cijfer op een tien-puntschaal: het schoolcijfer.

In de hernieuwde koppeling kunnen uitgeverijen zelf schoolcijfers meesturen met het toetsresultaat. Met andere woorden: uitgeverijen kunnen naast het toetsresultaat een beoordeling meesturen, waarmee ParnasSys een rapportcijfer mag berekenen.
Dit is optioneel voor uitgeverijen. De ene uitgeverij kan zijn waarderingen (bijvoorbeeld ‘goed, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’) doorsturen gebaseerd op het score-getal (bijvoorbeeld het aantal goed), terwijl een andere uitgeverij de score, waardering én een schoolcijfer voor een toets zal doorzetten naar ParnasSys.

De huidige werking

De regel binnen ParnasSys is dat, wanneer een methodetoets een schoolcijfer heeft, ParnasSys met dát schoolcijfer verder rekent. Dat schoolcijfer en de bijbehorende methodetoetsresultaten kunnen worden gebruikt op de groepskaart en het digitale rapport.

De vraag ‘Wie bepaalt of een methodetoets een schoolcijfer heeft?’ wordt in de huidige implementatie dus beantwoord met ‘de uitgever’, indien de uitgever een schoolcijfer meestuurt.

De koppeling is op de huidige manier geïmplementeerd om hem vanaf het begin van het schooljaar 2016/2017 te kunnen gebruiken en de structuur van de toetsen van uitgeverijen beter in ParnasSys op te nemen, zodat er geen verwarring ontstaat tussen resultaten in methodetoetssoftware en ParnasSys.
In de komende maanden onderzoeken wij de behoefte om als school schoolcijfers aan de verstuurde resultaten te hangen en gaan wij, wanneer dit nodig is, functionaliteit maken om dit met terugwerkende kracht mogelijk te maken.

U kunt uw mening kwijt op het community gedeelte van het kennisportaal. U komt daar door op deze link te klikken:https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/community/topics/200515445-Toetsen-Digitaal-Rapport

Tot die tijd worden de resultaten al automatisch opgeslagen in ParnasSys om er in de toekomst nog meer mee te kunnen.