Integraal: volop in beweging!

Eind april berichtten wij over de overname van de module Integraal, het kwaliteitsmanagement systeem van ParnasSys. Beide partijen zagen in dat Topicus Education door de overname de integratie tussen de basismodule ParnasSys en de module Integraal nog beter vorm kan geven en zodoende de belangen van de gebruikers optimaal kan dienen.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en willen wij u graag informeren over de stand van zaken en onze plannen.

Overdracht

Dit jaar werken de Stichting Integraal en Topicus samen aan een goede overdracht van de module. Stichting Integraal brengt de opgebouwde kennis over en bespreekt de gewenste doorontwikkelingen met de nieuw aangestelde productverantwoordelijke (“Product Owner”) voor de module Integraal bij Topicus.

Naast de informatie die wij van de Stichting Integraal ontvangen is de feedback van u als gebruiker erg van belang voor de verdere ontwikkeling van Integraal. Daarom schuift onze Product Owner aan bij de expertise groep van Delphi en gaat zij op bezoek bij scholen en besturen. Op deze manier krijgt de Product Owner een goed beeld van wat er bij scholen en besturen speelt. Daarnaast raadpleegt de Product Owner regelmatig collega’s van de Service Desk en onderzoekt en beoordeelt zij de ontvangen wensen.

Doorontwikkeling (huidig en plannen)

De eerste stappen voor de verdere ontwikkeling van Integraal zijn inmiddels gezet! We verwachten de resultaten in de komende versies aan u uit te kunnen leveren. Wat kunt u zoal verwachten?

Als eerste hebben we een aanpassing doorgevoerd op het onderdeel Personeel. Op de pagina Feedback heeft u een overzicht van de bekwaamheidsontwikkeling van de medewerkers. Op deze pagina hebben we de filters voor vragenlijsttype verwijderd. U ziet nu direct alle vragenlijsttypen naast elkaar (zelf, collega, leidinggevende en externe). Hiermee is het mogelijk om de resultaten van de verschillende lijsten in één oogopslag te vergelijken. Door op een domein te klikken, gaat u naar een pagina met de details van dat domein. Ook hier ziet u de kolommen met de diverse typen vragenlijsten naast elkaar staan om een goede vergelijking mogelijk te maken.

Figuur 1 Mijn Integraal > Personeel > Feedback: nieuwe weergave van de resultaten

Verder is ons ontwikkelteam bezig ervoor te zorgen dat u bovenin de cockpit in het blok met vragenlijsten naast het domein ook de onderliggende onderwerpen kunt zien. Dit maakt het mogelijk direct in de cockpit meer zicht te hebben op hoe een score op een domein tot stand gekomen is.
Een andere aanpassing waar we momenteel aan werken is het gelijktrekken van de filteropties in de cockpit bij het blok voor de vragenlijsten en de pagina met de details van de afname. In de detailpagina krijgt u ook de beschikking over het filter voor schooljaren.

Figuur 2 Schermontwerp vragenlijsten in de cockpit

Inspectie-proof het najaar in

Parallel aan de ontwikkelingen in de software zelf, zijn we bezig de vragenlijsten van Integraal te actualiseren aan de hand van het nieuwe inspectiekader. Het wordt daarmee mogelijk om inspectieresultaten aan de hand van het nieuwe kader via de inspectievragenlijst in Integraal in te voeren.

En verder…

Verder gaan we aan de slag met het kunnen invoeren en tonen van inspectiearrangementen in de cockpit, gaan we de berekening rond doublures gelijktrekken met Ultimview en willen we de kengetallen onderwijs (Doorstroming) verder gaan detailleren. U kunt hierbij onder andere denken aan het weergeven van het aantal leerlingen waarop de getallen gebaseerd zijn.
Een ander aandachtsgebied is het uitzetten van de vragenlijsten en het invullen van met name de oudertevredenheidspeilingen. We gaan onderzoeken hoe we dit kunnen gaan verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen gaan maken.
Daarnaast willen we onderzoeken welke wensen er op bovenschoolsniveau spelen voor Integraal.

De komende periode werken wij hard aan de verdere ontwikkeling van integraal, zodat u na de zomervakantie gebruik kunt maken van de verbeteringen in de module. Zo kunt u ook in het nieuwe schooljaar, met vragenlijsten die passen bij het nieuwe inspectiekader, de kwaliteit van uw school in beeld brengen.