Nieuw dashboard voor Eindtoetsen in Ultimview

Met het nieuwe Eindtoets-dashboard krijgt u inzage in de scores van uw eindtoetsen afgezet tegen de geldende inspectienormen. Ook kunt u zien hoe uw leerlingen presteren op de referentieniveau’s die sinds dit schooljaar verplicht zijn geworden.

Het dashboard bestaat uit een paar onderdelen die we kort toelichten. Mocht u meer informatie willen hebben over het dashboard, klikt u dan gerust op de ‘Uitleg’-knop aan de rechterkant van het dashboard om een rondleiding te starten.

Inspectienormering

Bovenaan het eindtoets-dashboard aan de linkerkant vindt u een zogenaamde piechart met daarin een overzicht van het aantal scholen dat bij een bepaalde inspectienormering hoort. Indien u op één van de taartpunten van deze grafiek klikt, wordt het dashboard automatisch gefilterd op de scholen die voldoen aan de gekozen normering.

Scholen vergelijken

Aan de rechterkant onderaan het dashboard vindt u een overzicht van alle scholen waarbij de eindtoetsscores van (maximaal) drie jaar in het verleden worden gepresenteerd. Hiermee is het verloop van de scores over tijd inzichtelijk en tevens onderling vergelijkbaar. Indien u op één van de scholen klikt, wordt het dashboard gefilterd op de gegevens van alleen die school.

Individuele leerlingen

Op het moment dat u in het dashboard op één specifieke school gefilterd heeft, worden in de tabel onder de grafieken de gegevens van de individuele leerlingen getoond. Op deze manier kunt u tot op leerlingniveau inzien hoe er gepresteerd wordt op de eindtoets en hoe zich dit verhoudt tot de referentieniveau’s die verplicht zijn geworden dit jaar. Tevens worden ook de leerlingen getoond die niet hebben deelgenomen aan de eindtoets en wat de reden daarvoor is.

Doorontwikkelingen

Mede dankzij de feedback die we hopen te krijgen van de eerste gebruikers, zullen we de aankomende weken nog een aantal functionaliteiten toevoegen aan het dashboard. Zo zullen we het inzichtelijk gaan maken hoe de scores zich verhouden tot de (eventueel herziene) VO-adviezen die zijn afgegeven voor leerlingen. Tevens zijn we voornemens om ook de toezichtarrangementen vanuit de inspectie toe te voegen om op die manier meer informatie te kunnen bieden die weer gebruikt kan worden voor analyses.

Wensen en ideeën?

Mocht u zelf aanvullende wensen of ideeën hebben omtrent het eindtoetsdashboard, dan horen we dat natuurlijk ook graag van u via de Feedback-knop in Ultimview.