Wat is het doel van onderwijs?

Onderwijsfilm van het jaar 2015

De documentaire ‘[Wat is het doel van onderwijs](http://watishetdoelvanonderwijs.nl/" target="_blank)?’ is verkozen tot onderwijsfilm van het jaar 2015. Een gepassioneerde groep jongeren heeft hier ruim een jaar met veel enthousiasme aan gewerkt.

De film draagt bij aan de bewustwording van vele vraagstukken rondom het onderwijs en de zoektocht naar het antwoord op de meest fundamentele vraag van allemaal: wat is het doel van onderwijs?

Tot volle bloei komen

Het is een kleurrijke en waardevolle illustratie van de weg naar een onderwijssysteem waarin iedereen tot volle bloei kan komen. Niet rechtstreeks, niet via de kortste weg, maar door eerst het waarom van onderwijs te bevragen en te beantwoorden, door het waartoe van onderwijs vorm te geven, alvorens invulling te kunnen geven aan de inhoud ervan.

Wetenschap en samenleving

[Gert Biesta](http://www.gertbiesta.com/" target="_blank) en [Claire Boonstra](http://www.claireboonstra.com/" target="_blank) bieden de context, ieder vanuit hun eigen perspectief. Gert Biesta vanuit wetenschappelijk oogpunt en Claire Boonstra vooral vanuit het belang voor de samenleving. Daarnaast geeft [Jelmer Evers](http://www.jelmerevers.nl/" target="_blank) zijn visie als docent en ook Arnold Jonk van de onderwijsinspectie en Jan Rotmans komen voorbij.

De inhoudelijke fragmenten worden afgewisseld met inspirerende en verrassende quotes van een grote variatie aan Nederlanders, die vanuit hun hart antwoord geven op de vraag naar het waarom van onderwijs.

Verder kijken

Er is een speciale website ingericht over deze film: [wat is het doel van onderwijs?](http://watishetdoelvanonderwijs.nl/" target="_blank)